Om oss

Strateco grundades av Mats & Veronika Ekelund 1982 som ett projektlednings- och utredningsföretag och arbetar numera mest med förvärv, marknad och de finansiella frågorna i företag. Förändring är vår värld.

Morgondagens affärer idag”

Kundkrav, företagsstrukturer och att köpa eller sälja företag
Strateco har arbetat för bilindustrin, verkstadsbolagen, transport- och servicenäringen samt olje- och energibolagen med morgondagens hållbara transporter, produkter och tjänster. Vi har bistått med både industriella och akademiska utredningar samt projektledning för att komma dit. Under flera år i början på 00-talet hade vi ett högt engagemang i taxiindustrin och fick vara med när Nordens största affär inom det segmentet genomfördes, när brittiska riskkapitalbolaget H.I.G. köpte Cabonline (Sverigetaxi, Kurir, Taxi Skåne m.fl.). Samtidigt började också de kommersiella frågorna kring hållbara transporter, fossilfritt och bioenergi äntligen ta fart. Under tiden sedan 2014 har vi därför i huvudsak engagerat oss i företagsförvärv- och företagstransaktioner, generationsfrågor och företagsfinansiering. Affärerna omfattar verkstadsindustrin, energi- miljö och klimatföretag, företag inom skogsnäringens nya affärsmöjligheter, transport och råvaror och materialförädling samt service och handel.

Vi har också en hög exponering mot svenska och internationellt erkända lärosäten inom kommersiella företags organisation för att lyckas även imorgon, deras prissättning samt företagens och samhällets kostnader för omställningen – och om man inte ställer om. 

Nya förutsättningar på marknaden med internet, transparens och hög rörlighet gör också att gamla affärsmodeller ibland behöver masseras för att klara morgondagens kundkrav, både inom B2B och mot slutkunder. Blir vi inbjudna har vi i regel synpunkter och föreslår förändring av samarbetsformer, affärsmodeller samt leverantörs- och samarbetsprofiler för att förbereda företag för morgondagens marknad. Det blir viktigare och viktigare att äga relationen med sina kunder medan produktionen kan läggas ut så länge man äger sina varumärken och är bra på att skydda sina IP (Intellectual Property). Då blir företagen också mer attraktiva och den dagen det är dags att kliva av, ja då kanske företaget har ett bra värde. 

För närvarande har vi också ett ytterligt spännande projektledningsuppdrag, finansierat av EU och syftar till att hjälpa Kuba att få en fungerande transportnäring. Strateco har under många år varit i centrum för introduktionen av fossilfria drivmedel i Sverige, i Europa och i viss mån på flera andra håll i världen. Kuba har bara hälften av den mängd drivmedel man behöver och det märks mest på landet. Där har barnen svårt att komma till skolan, sjuka till läkare och arbetare att komma till jobbet för man har inga fordon och inget drivmedel. Vi tar nu rester från lokala näringskällor såsom djuruppfödning, spannmålsproduktion, matrester och industriavfall för att göra biogas. Lokalt producerat, fossilfritt och som återför gödsel till en relativt mager jord och vi får igång kollektivtrafiken – man kommer att kunna ta bussen på Kuba istället för att gå. Första staden Martí är klar tidigt 2019, sedan återstår 182 byar till.