Företagsrådgivning

Du vill  sälja Ditt bolag eller rörelse, då hjälper till med att;

 • konkurrensutsätta marknaden om Du ber oss sälja Ditt företag
 • förhandla villkoren om Du vill köpa företag
 • hantera generationsskiften
 • anskaffa kapital

Du vill förvärva en bolag eller en rörelse, då hjälper också till att hitta;

 • företagare som vill köpa
 • företagare som vill sälja 
 • riskvilligt kapital
 • temporära chefer (Interim management)

Vi bistår när Du behöver:

 • förnya Din affärsidé
 • förnya din affärsmodell
 • skaffa nya samarbetspartners
 • förnya din avtalsstuktur
 • luckra upp låsta positioner
Vi har i vårt nätverk och till ditt förfogande;
 •  jurister och advokater
 • revisorer
 •  VP-bolag
 •  banker
 • rekryterare                                                                                                
 •  riskkapitalbolag
 •  familjer med intresse för investeringar sk. ”family offices”
 • god kännedom om köp- och säljsignaler hos företag
 • internationellt nätverk av finansiella rådgivare
 • Industriledare

Projektledning och utredning

Strateco har lång erfarenhet av att tränga in i industriella, akademiska, finansiella och strukturella frågor.
Det krävs stora öron och en analys för att komma fram till förslag. 

 • Ibland anlitas vi för att ta fram helt nya förslag
 • Ibland anlitas vi för att företag, myndigheter eller politiker ska få bekräftat eller dementerat sina egna idéer
 • vi kan lova att det blir intressanta diskussioner i slutskedet när alla det finns ståndpunkter att försvara.
 • Något av det vi har gjort har påverkat småföretag
 • Annat har påverkat större företag
 • Ytterligare något har påverkat industrigrenar, även utomlands – långt utomlands
 • Politiker har ändrat ståndpunkt
 • Företagsledare hela vägen från småföretag till börsnoterade bolag har ändrat ståndpunkt av våra resultat.